Bhairawa Gladiators

Team Owner

Aditya Shangai

Coach

Manjur Alam

Captain

Sharad Vesawakar

Marquee Player

Sharad Vesawakar

Team for EPL 2018

Sharad Vesawkar

Nepal

C
Md.Arif Sheikh

Nepal

Pradeep Airee

Nepal

Avinash Bohara

Nepal

Bhuban Karki

Nepal

Krishna Karki

Nepal

Prakash KC

Nepal

Muhammad Naveed

UAE

Rohit Kumar Paudel

Nepal

Hari Shankar Sah

Nepal

Ryan Ten Doeschate

Netherlands

Raviinder Singh

India

Dipesh Shrestha

Nepal

Bhupendra Thapa Chhetri

Nepal

Kushal Malla

Nepal

Anil Kharel

Nepal

Title Sponsor

Sponsors

Social Partner

Clothing Partner

Broadcast Partner

Streaming Partner